تبلیغات
قبله تهران (راه عاشقی)

قبله تهران (راه عاشقی)
ری قبله تهران است (مقام معظم رهبری)


آیه قرآن

هرکس حضرت عبدالظیم را در شهرری زیارت کند گویا امام حسین علیه السلام را در کربلا زیارت کرده است

كوتاه سخنی از اخلاق

اخلاص به معنای پیراستن نیت و اعمال و اهداف از هرگونه آمیختگی با غیر خدا و بیزاری از آن است . به معنای دیگر اخلاص آن است که جز ذات اقدس خداوند چیزی ملحوظ و مشهود انسان سالک نباشد.

 

 

انسان اگر تمجید و ستایش مردم را از خود ( و بر کارهاى خود ) دوست نداشته باشد به حقیقت اخلاص نایل خواهد شد .

انسان بنده خالص نمى شود مگر اینکه تعریف و تکذیب مردم نسبت به او در نظرش یکسان باشد چون مى داند که تعریف و تکذیب آنها واقعیت را تغییر نمى دهد. پس خوشحال نباشیم به تعریف کسى ، زیرا که تعریف وثناگوئی دیگران ازما ، نه مقاممان را در نزد خدا زیاد کرده و نه بى نیازمان از درگاه احدیت مى گرداند از آنچه که خداوند متعال برایت مقدر كرده است . (ادامه مطلب)

 

 

علامه محمدتقی جعفری می فرماید: «هرکاری که می کنید برای خدا بکنید نه برای خودتان و نه حتی برای آیندگان ، کار باید برای خدا باشد و نیت باید خالصا لوجه الله باشد ، آن گاه مثالی از زندگی خود ذکر کردند و فرمودند:

آن زمانی که من در نجف شروع کردم به شرح مثنوی مولوی، یکی از بزرگان اهل معرفت درنجف به بنده گفت: «فلانی اگر این چیزهایی که می نویسی، روزی به نام کس دیگری منتشر شد و یا اینکه گفتند مثلا از پشت کوه پیدا کرده ایم و نمی دانیم نویسنده اش کیست، شما در درون خودت ببین نارضایتی و یا چیزی احساس می کنی یا نه؟ اگر دیدی ناراضی و ناراحت بودی و علاقه مند بودی که به نام تو این کارها انجام شود پس بشوی این اوراق را و بریز دور آنها را که زحمت بیهوده است و فایده ای ندارد؛ ولی اگر دیدی برایت هیچ مسئله ای نیست که اینها به نام کس دیگری منتشر شود و یا بدون ذکر نام شما منتشر گردد، خوب، پس ادامه بده که برای خداست. و ایشان فرمود: من هم از همان ابتدا حقیقتاً نیتی اینچنین کردم که اگر این کتاب (شرح مثنوی) روزی به نام کس دیگر چاپ شد و یا اصلا نام مرا ذکر نکردند برایم هیچ فرقی نکند.»(روزنامه اطلاعات، یادنامه نخستین سالگرد درگذشت علامه جعفری)

انسان موجودی پیچیده و شگفت است . روان و کالبد جسمانی، هر یک اقتضائاتی دارد که انسان به سادگی نمی تواند از زیر بار فشار آن رهایی یابد. مهم ترین خواسته های طبیعی بشر که پاسخ به غرایز اوست ، گرایش به مادیات است .

علاوه بر مادیات ، روان آدمی به سبب گرایش به علو و بزرگی و عزت و مجد، به مادیات بسنده نمی کند و خواسته هایی را دارد که می خواهد آن را ارضاء کند.

این گونه است که امور اعتباری برای پاسخ گویی به این نیازها  خود را مطرح می کند و خواهان پاسخ های مناسب و شایسته می شود . بنابراین، علاوه بر مانع اول كه ذكر گردید (گرایش به مادیات ) مانعی دیگری در سر راه اخلاص و پیراستگی انسان از غیر خداوند وجود دارد و آن خودنمایی و شهرت طلبی است که اجازه نمی دهد اخلاص تحقق یابد.

به دیگر سخن می توان گفت ، از مهمترین موانع اخلاص در انسان ، نان و نام به عنوان دو نماد از خواسته های مادی و اعتباری، در سر راه تحقق اخلاص هستند.

چنانچه انسان ، دوستی و محبت دنیا را با انجام عبادات و ریاضات شرعی( علمی و عملی ) از قلب خارج کند ، دیگر دنیا مقصد نهائی او نخواهد بود و به همین سبب اعمال او از شرک و خودنمائی و ریاء که مورد توجه اهل دنیا و حصول موقعیت در نظر آن هاست خالص خواهد شد و جلوت و خلوت و سر و علن او مساوی شود .

و اگر با ریاضات نفسانیه بتواند حب نفس را از دل بیرون کند ، به هر مقداری که دل از خود خواهی خارج شد ، خدا خواه شود و اعمال او از شرک خفی نیز خالص شود .

 

افراد زیادی تحت ولایت شیطانند، ولی خود را مخلص می پندارند؛ مثلا، ما گاهی کارهای خوبی می کنیم، ولی هنگامی که آن کار را از ما می گیرند و به دیگری می دهند، نگران می شویم . معلوم می شود ما کار خوبی را می خواهیم که به ما ارتباط داشته باشد و از ما صادر شود، نه اصل کار خوب را و این، خطر بزرگی است و در این صورت ما خودخواهیم، نه خیر خواه. آنگاه در قیامت و هنگام نقادی، ما چون خیر را نمی خواستیم، خیر را به ما نمی دهند و در مقابل، همان خودخواهی را که مطلوب ما بود، به ما می دهند که زمینه را فراهم می کند و درون سوزی انسان آغاز می شود.

«نار الله الموقدة التی تطلع علی الأفئدة» (سوره همزه، آیات .7 6)

 

معاذبن جبل از رسول خدا ، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم روایت می کند که ایشان فرمودند : «خداوند هفت ملک آفرید و هر یک از آنها را دربان یک حجاب بزرگ قرار داد . کاتبان ، اعمال شبانه روز مؤمنان را ثبت می کنند و آخر روز اعمال مؤمنان را با تشریفات خاصی به سوی خداوند متعال صعود می دهند.

درحجاب اول،دربان اول پس از برسی پرونده ی او می گوید:توقف کنید امروز صاحب این پرونده غیبت کرده است.خداوند به من امر کرده که هر کس غیبت کرد اعمال صالح او رانگذارم که به سوی خدا عروج کند.اگر پروندۀ مؤمن خالی از غیبت بود،کاتبان اعمال او را به سوی حجاب دوم عروج می دهند.

دربان دوم پس از برسی پرونده می گوید:توقف کنید!امروز نیت این صاحب پرونده از این اعمال صالحه، آبروی دنیوی وحیثیت اجتماعی است.من مأمورم که نگذارم اعمالش از این جا بگذرد.اگر پروندۀ او از غیبت و عرض دنیا خالی بود کاتبان اعمال او را به سوی حجاب سوم با یک تشریفات خاصی عروج می دهند.

ملک دربانحجاب سوم می گوید:خداوند متعال به من امر فرموده:اگر در پروندۀ مؤمن کبر باشد من نگذارم که اعمال صالح او به سوی خداوند عروج کند.اگر پروندۀ مؤمن از کبر هم خالی بود.کاتبان، اعمال پروندۀ مؤمن را به سوی حجاب چهارم عروج می دهند.

ملک دربان در حجاب چهارم می گوید:خداوند متعال به من امر فرموده اگر در پروندۀ مؤمن عُجب باشد نگذارم که اعمال صالح او به سوی خدا عروج کند آنگاه اگر پرونده او از غیبت و عرض دنیا و کبر و عجب(خود پسندی)خالی بودکاتبان اعمال او را به سوی خجاب پنجم با صلوات و سلام،طی تشریفات خاصی عروج می دهند.

وقتی به فرشتۀ دربان خجاب پنجم می رسند می گوید:خداوند متعال به من امر فرموده:اگر در پروندۀ مؤمن حسد باشد من نگذارم که اعمال صالح او به سوی خداوند متعال عروج کند.اگر پروندۀ مؤمن از نواقص قبلی خالی بود فرشتگان با هزار تشریفات اعمال صالح او را به سوی حجاب ششم بالا می برند.

وقتی خدمت دربان حجاب ششم می رسند،می گوید:توقف کنید!من صاحب رحمت هستم؛اعمال را بزنید به صورت او؛زیرا صاحب این اعمال اهل ترحم نبوده؛وقتی مشکلی برای برادر ایمانی او پیش می آمد،اعم از مشکلات مادی و معنوی،بی تفاوت بود.من موظفم نگذارم  که اعمال او از این مرحله بگذرد . آن گاه اگر پرونده او از نواقص قبلی خالی بود ، کاتبان اعمال او  را به سوی دربان هفتم عروج می دهند .

وقتی به خدمت دربان آخری رسیدند می گوید : من ملک حجاب هستم . من ماموریت دارم نگذارم اعمال کسی که خالص نبوده از این مرحله بگذرد. قصد او سربلندی پیش حکام ، خوشنامی در مجالس و حسن شهرت در جامعه بوده است .کاتبان اعمال وقتی از مراحل هفتگانه بازرسی می گذرند ، با ابتهاج وسرور تمام اعمال صالحه مومن را به محضر مقدس خداوند متعال عرضه می دارند .

خداوند متعال خطاب به کاتبان و حافظان اعمال می فرمایند :شما حافظان اعمال بنده ی من هستید و من به درون او شاهد و ناظرم ، او مرا اراده نکرده است .

 

پایین ‌ترین مرتبه اخلاص ، آن است كه آدمی در عمل خود قصد رسیدن به ثواب و رهایى از عقاب داشته باشد .

و بالاترین مرتبه اخلاص ، یعنی در عمل ، چشم پوشی كردن از اجر دنیوى و حتى اخروى و اینكه فقط جلب رضاى حضرت دوست در نظر باشد .

رسیدن به این مرتبه میسر نیست مگر این كه از همه‌ى خواهش‌هاى نفسانى دست بردارد و به هوى و هوس پشت پا بزند و دل را فقط و فقط مشغول و متوجه ذكر خداوند نماید و تنها جمال یار را ببیند.

علامه سید محمدحسین حسینی طهرانی(ره) به نقل از سید هاشم حداد(ره) آن عارف بزرگوار فرموده بودند: نیمه شبی خصیصین دور هم جمع شده بودند، نافله می خواندیم و آقا جلو بودند، من دیدم كه آیت الله قاضی آن موحد عظیم الشأن و عارف بزرگوار در نماز، دست را دائم تكان می دهند و اشاره می كنند.

بعد از نافله ها عرضه داشتم: آقا! این دست تكان دادن و این حالت در نماز چه بود؟ فرمودند: هیچ. اصرار كردم گفتم: آقا سری هم دارم اگر نفرمایید، آن وقت مجبورم آن سر را افشاء كنم. گفتند: می گویم اما تا زنده ام راضی نیستم افشا شود. در حالی كه الله اكبر می گفتم می دیدم ملائكه هم الله اكبر می گویند، منتها آنها رو به قبله نبودند، رو به سمت من ایستاده بودند، به ركوع و سجده می رفتم، آنها هم رو به من به ركوع و سجده می رفتند؛ چون دوست نداشتم آن حالت عبادت بین من و خدا خراب شود، به اشاره دست گفتم: بروید. «واذ قلنا للملائكه اسجدوا لآدم فسجدوا» (بقره/ 43)

حال مخلصین عالم این گونه است. حتی دوست ندارند ملك باخبر باشد. آیا اینها از اینكه ملائكه بفهمند خوششان می آید؟! ابداً. اینها بخواهند معامله كنند و طی الارض بگیرند! ابداً. آنها این مسائل را آب نبات و شكلات می دانند،
می گویند: خدایا یك موقعی با این چیزها سرما گرم نشود، ما خودت را
می خواهیم.

 

 

 
برچسب ها: اخلاص،
[ سه شنبه 27 دی 1390 ] [ 09:34 ق.ظ ] [ مصطفی رسولی مهربانی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


روزی روزگاری اهالی دهكده تصمیم گرفتند تا برای نزول باران دعا كنند ، در روز موعود همه مردم برای مراسم دعا در محلی جمع شدند و تنها یك پسر بچه با خودش چتر آورده بود و این یعنی ایمان
بار خدایا چنین ایمانی بمن عطا فرما و من ایمانم را به تو می سپارم

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


امکانات وب

فال امروز
 پخش قرآن صوتی و تصویری